Printers

Een printer behoort eigenlijk standaard tot uw computer omgeving. Er zal immers vroeg of laat een papieren afdruk gemaakt willen worden van een document of foto. De naam printer is in de loop der jaren wel wat veranderd en min of meer vervangen door de zogenaamde multifunctionals. Multifunctionals of all in one apparatuur zoals ze ook …

Printers Lees meer »